Tensta

Här följer ett flertal projekt som tar sin utgångspunkt i stadsdelen Tensta norr om Stockholm. Det första behandlar miljonprogrammets rumslighet i stadsplaneringen, de offentliga rummen mellan husen. Det andra går in i lägenheter som byggt som med öppna planlösningar och sammanslagna lägenheter för att skapa mer yta åt dagens hyresgäster. Det sista blocket med fotografier togs fram för antologin "Höra hemma - om det bostadspolitiska dilemmat"
Interiörer: 
Publicerades i tidskriften ”Nordic Journal of Architecture”, No. 3. Vol. 2. winter 2012 i artikeln "Restructuring modernist housing". och senare i antologin ”Small Interventions – New Ways of Living in Post-War Modernism / Walter Nägeli, Niloufar Tajeri (eds.)”, Birkhäuser Basel 2016. Båda texterna skrivna av Erik Stenberg. Ett mindre urval visades även på Tensta konsthall i projektet ”Tensta museum” under vintern 2013-14
Bilder ur:  "Höra hemma - om det bostadspolitiska dilemmat"  ArkDes resumé #2