”Simhallsarkitektur”

För A och D arkitektkontor i Luleå, några sim- och idrottsanläggningar.