Livrustkammaren

Fotografier från Livrustkammarens samlingar framställda under åren 2009-2010. Avsedda för boken "Trofast", utgiven i anslutning till öppnandet av utställningen med samma namn.