Konstslöjdsalong

Ur katalog för Konstslöjdsalong 2010 

FORUM FÖR FORM | FORMMUSEETS VÄNNER Arkitekturmuseet