In Therapy – Arkitekturbiennalen, Venedig 2016

Bilder från utställningen "In Therapy" i Nordiska paviljongen vid Arkitekturbiennalen, Venedig 2016. Publicerade i TL-Magazine.